Netmind P.Kozok Sp.J.

40-145 Katowice,

ul. Karłowicza 11/7

Kontakt:

Telefon: 32 258 90 13

Fax: 32 258 90 13

Mail: netmind@netmind.pl

Netmind P. Kozok Sp. j. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000311562, NIP: 954-264-94-05, REGON: 240998679 Status spółki: zawieszona działalność