Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Czym jest rachunkowość zarządcza i jakie są jej korzyści dla biznesu

Czym jest rachunkowość zarządcza i jakie są jej korzyści dla biznesu

kwi 16, 2023

Czym jest rachunkowość zarządcza i jakie są jej korzyści dla biznesu

Rachunkowość zarządcza to jedno z narzędzi, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Ta dziedzina rachunkowości skupia się na dostarczaniu informacji finansowych nie tylko dla celów zewnętrznych, takich jak raporty dla inwestorów czy organów nadzoru, ale także dla celów zarządczych, tj. wspierania procesu decyzyjnego i planowania strategicznego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest rachunkowość zarządcza i jakie są jej korzyści dla biznesu.

  1. Definicja rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza, zwana także rachunkowością zarządczą lub rachunkowością kierowniczą, jest dziedziną rachunkowości, która skupia się na przygotowywaniu raportów finansowych i analizach, które mają na celu wspierać proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. Celem rachunkowości zarządczej jest umożliwienie zarządowi i menedżerom uzyskiwania dokładnych, aktualnych i odpowiednich informacji finansowych, które pomogą w analizie, ocenie i monitorowaniu wyników i zasobów przedsiębiorstwa.

  1. Różnice między rachunkowością zarządczą a rachunkowością finansową

Rachunkowość zarządcza różni się od rachunkowości finansowej pod wieloma względami. Podczas gdy rachunkowość finansowa koncentruje się na dostarczaniu informacji dla zewnętrznych interesariuszy, takich jak akcjonariusze, inwestorzy i organy nadzoru, rachunkowość zarządcza skupia się na dostarczaniu informacji dla wewnętrznych interesariuszy, tj. zarządu i menedżerów przedsiębiorstwa.

W odróżnieniu od rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządcza może obejmować także niefinansowe informacje, takie jak dane o wydajności pracowników, wskaźniki jakości czy informacje o klientach.

  1. Metody i narzędzia rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza wykorzystuje różnorodne metody i narzędzia, aby zapewnić przedsiębiorstwu kompleksowe informacje do celów planowania, kontroli i oceny wyników. Jednym z głównych narzędzi jest układanie budżetów, które umożliwiają zarządowi określenie celów finansowych i monitorowanie osiągania tych celów. Rachunkowość zarządcza wykorzystuje również narzędzia takie jak analiza kosztów, analiza wrażliwości, analiza rentowności projektów, czy wskaźniki wydajności.

  1. Korzyści z zastosowania rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza przynosi wiele korzyści dla biznesu. Po pierwsze, dostarczanie szczegółowych informacji finansowych i niematerialnych może pomóc zarządowi w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji. Przykładowo, analiza kosztów może ujawnić obszary, w których można zmniejszyć koszty, czy operacje, które nie przynoszą odpowiednich zysków.

Po drugie, rachunkowość zarządcza umożliwia zarządowi monitorowanie wyników i osiągania celów, co pozwala na szybką reakcję na występowanie niekorzystnych trendów. Dzięki narzędziom rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwo może również przewidywać przyszłe wyniki, co umożliwia skuteczne planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji.

  1. Podsumowanie

Rachunkowość zarządcza jest ważnym narzędziem wspierającym proces decyzyjny i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Dostarcza zarządowi i menedżerom dokładne i aktualne informacje finansowe oraz niematerialne, które umożliwiają analizę, ocenę i monitorowanie wyników biznesowych. Dzięki zastosowaniu rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa mogą skuteczniej osiągać cele, optymalizować koszty i planować przyszłe działania. Jest to nieodzowne narzędzie dla każdego biznesu, który dąży do efektywnej działalności.