Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Kluczowe różnice między amortyzacją liniową a degresywną w rachunkowości

Kluczowe różnice między amortyzacją liniową a degresywną w rachunkowości

paź 15, 2022

Kluczowe różnice między amortyzacją liniową a degresywną w rachunkowości

W rachunkowości istnieje wiele metod amortyzacji, z których dwie najczęściej używane to amortyzacja liniowa i degresywna. Pomimo tego, że obie metody służą do rozliczenia wartości majątku trwałego w księgach, istnieją znaczące różnice między nimi. W tym artykule przedstawiam kluczowe różnice między amortyzacją liniową a degresywną, aby pomóc Ci zrozumieć, która metoda jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy.

Amortyzacja liniowa – równomierny spadek wartości

Amortyzacja liniowa jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną metodą amortyzacji. Polega na równomiernej redukcji wartości majątku trwałego w ciągu określonego okresu. W przypadku amortyzacji liniowej całkowity koszt odpisuje się równomiernie na przestrzeni okresu korzystania z aktywów.

Jedną z głównych zalet amortyzacji liniowej jest jej prostota. Ta metoda jest łatwa do zrozumienia i oszacowania. Ponadto, amortyzacja liniowa może być bardziej przewidywalna i stabilna, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw o stałych dochodach.

Amortyzacja degresywna – większe odpisy na początku

Amortyzacja degresywna, jak sama nazwa wskazuje, zakłada większe odpisy na początku okresu i zmniejsza wartość odpisu w kolejnych latach. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne dla aktywów, które tracą najwięcej wartości na początku swojego okresu użytkowania, takich jak maszyny czy pojazdy.

Ta metoda jest często wykorzystywana w celu odzwierciedlenia szybkiego zużycia lub przestarzałości aktywów. Amortyzacja degresywna pozwala na większe odpisy na początku, co z kolei ma pozytywny wpływ na zyski i podatek dochodowy przedsiębiorstwa.

Kluczowe różnice

 1. Równa wartość odpisów:
  Amortyzacja liniowa zapewnia jednolite wartości odpisów, natomiast amortyzacja degresywna skutkuje większymi odpisami na początku i mniejszymi w późniejszych latach.

 2. Prawo do wyboru metody:
  Zwykle to przedsiębiorstwo ma prawo do wyboru metody amortyzacji. Decyzja ta może być podejmowana na podstawie analizy i oceny określonych aktywów.

 3. Wartość początkowa:
  Przy stosowaniu amortyzacji liniowej wartość początkowa aktywów jest równa wartości nim przyjętej, natomiast przy amortyzacji degresywnej wartość początkowa może być inna niż wartość aktywów.

 4. Stopa procentowa:
  Amortyzacja liniowa korzysta z ustalonego stałego procentu, podczas gdy przy amortyzacji degresywnej stawka procentowa może się różnić w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

 5. Skutki finansowe:
  Amortyzacja liniowa może prowadzić do mniejszego wpływu finansowego w krótkim okresie, podczas gdy amortyzacja degresywna może generować większe odpisy w początkowych fazach korzystania z aktywów.

 6. Wpływ na zyski i podatki:
  Ze względu na różnice w wartości odpisów, stosowanie amortyzacji liniowej lub degresywnej ma bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstwa oraz wysokość podatku dochodowego.

 7. Dopasowanie do określonych aktywów:
  Ostateczny wybór między amortyzacją liniową a degresywną zależy od rodzaju aktywów, ich wartości początkowej, okresu używania oraz innych czynników związanych z konkretną branżą i przedsiębiorstwem.

Podsumowanie

Amortyzacja liniowa i degresywna to dwie najpopularniejsze metody amortyzacji w rachunkowości. Oba podejścia mają swoje zalety i wady, a ich wybór zależy od wielu czynników. Amortyzacja liniowa zapewnia bardziej równomierne odpisy w czasie, podczas gdy amortyzacja degresywna pozwala na większe odpisy na początku. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę specyfikę aktywów, potrzeby finansowe i preferencje firmy.