Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Ważne zmiany w przepisach dotyczących księgowości w 2021 roku

Ważne zmiany w przepisach dotyczących księgowości w 2021 roku

mar 18, 2023

Ważne zmiany w przepisach dotyczących księgowości w 2021 roku

Rok 2021 przynosi ze sobą szereg nowych przepisów dotyczących księgowości, które mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorców, jak i na osoby zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W tym artykule przedstawimy główne zmiany, które warto poznać, aby być przygotowanym na nowe obowiązki i możliwości.

  1. Rozszerzenie zakresu obowiązków podatkowych

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie zakresu obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców. Od 2021 roku obowiązkowe staje się przekazywanie informacji finansowych w formie elektronicznej, zgodnie z tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). W praktyce oznacza to konieczność dostarczenia szczegółowych danych o zakupach, sprzedaży, obrotach, a także informacji o zatrudnieniu.

  1. Nowe limity dotyczące prowadzenia uproszczonej księgowości

Dobre wieści dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonej księgowości – od 2021 roku następuje podwyższenie limitów, które kwalifikują do korzystania z tej formy ewidencji. Do tej pory limit wynosił 1.2 mln zł, jednak w tym roku wzrósł do 2 mln zł. Oznacza to, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z uproszczonej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, co wpłynie na obniżenie kosztów i uproszczenie procesu księgowego.

  1. Ułatwienia przy rozliczaniu umów o dzieło

Ważną zmianą dla osób zatrudniających pracowników jest wprowadzenie ułatwień przy rozliczaniu umów o dzieło. Od 2021 roku nie ma już obowiązku ich rejestracji w ZUS, co zmniejsza obciążenia formalne i administracyjne dla przedsiębiorców. Jednocześnie, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło będą opodatkowane w formie ryczałtu, co również upraszcza proces rozliczeń.

  1. Nowe przepisy dotyczące faktur

2021 rok przynosi także zmiany w zakresie wystawiania faktur. Obowiązujące od 2020 roku przepisy wprowadzają m.in. konieczność stosowania nowych oznaczeń kodów kraju oraz określają dodatkowe wymogi dotyczące dokumentów źródłowych. Ważne jest również zwrócenie uwagi na zmiany w zakresie faktur elektronicznych, które od teraz będą musiały spełniać szereg dodatkowych wymagań, np. dotyczących autentyczności pochodzenia.

  1. Modyfikacje dotyczące amortyzacji środków trwałych

Wprowadzone w 2021 roku modyfikacje dotyczące amortyzacji środków trwałych wprowadzają zmiany w zakresie obliczania odpisów amortyzacyjnych. Nowe przepisy uwzględniają m.in. możliwość wydłużenia okresu amortyzacji dla niektórych aktywów oraz wprowadzenie nowych grup amortyzacyjnych. Oznacza to konieczność dostosowania i aktualizacji polityki amortyzacyjnej w przedsiębiorstwach.

  1. Obowiązek tworzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych

Od 2021 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych. Dotyczy to osób fizycznych lub osób prawnych, które posiadają udziały w spółce lub wpływ na jej działalność. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma na celu zwiększenie przejrzystości i ochrony przed praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terrorystycznym.

  1. Nowe zasady wystawiania not odsetkowych

Ostatnia z dużych zmian dotyczy zasad wystawiania not odsetkowych. Od 2021 roku dostawcy towarów i usług są zobowiązani do wystawiania not odsetkowych w sytuacji, gdy płatności są opóźnione. Noty odsetkowe mają na celu uregulowanie kwestii odsetek za opóźnienia w płatnościach, co jest ważne zarówno dla dostawców, jak i dla przedsiębiorców korzystających z usług.

Podsumowanie

Wprowadzone w 2021 roku zmiany w przepisach dotyczących księgowości mają istotny wpływ na prowadzenie działalności przedsiębiorstw. Rozszerzenie zakresu obowiązków podatkowych, nowe limity dla uproszczonej księgowości, ułatwienia przy rozliczaniu umów o dzieło czy modyfikacje dotyczące faktur to tylko niektóre z ważnych zmian. Przedsiębiorcy powinni być dobrze poinformowani na temat tych przepisów, aby móc dostosować się do nowych wymogów i uniknąć ewentualnych sankcji. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z usług specjalisty, który pomoże w prawidłowym prowadzeniu księgowości i zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami.