Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Jak prawidłowo sporządzać i analizować cash flow

Jak prawidłowo sporządzać i analizować cash flow

lut 20, 2021

Jak prawidłowo sporządzać i analizować cash flow

Wprowadzenie
Cash flow, czyli przepływ gotówki, jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, które można znaleźć w bilansie i sprawozdaniu z wyniku finansowego. Analiza tego wskaźnika jest kluczowa dla oceny zdrowia finansowego firmy. Ten artykuł pokaże, jak prawidłowo sporządzać i analizować cash flow, aby uzyskać istotne informacje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

I. Definicja i znaczenie cash flow
Cash flow to wskaźnik, który informuje o napływach i odpływach gotówki w określonym okresie. Jest to podstawowe narzędzie, które pomaga przedsiębiorstwom monitorować ich zdolność do generowania gotówki i zarządzania płynnością finansową. Cash flow jest istotne dla różnych grup interesariuszy, w tym inwestorów, wierzycieli, pracowników i właścicieli przedsiębiorstw.

II. Czym jest cash flow statement?
Cash flow statement, czyli informacja o przepływach pieniężnych, jest dokumentem, który pokazuje, skąd firma czerpie gotówkę i jak ją wydaje w określonym okresie. Składa się z trzech sekcji: działalność operacyjna, działalność inwestycyjna i działalność finansowa. Wszystkie te sekcje są istotne, ponieważ odzwierciedlają różne aspekty działalności firmy i pomagają zrozumieć przyczyny zmian w przepływach gotówki.

III. Jak prawidłowo sporządzić cash flow statement?

 1. Przeprowadź dokładną inwentaryzację napływów i odpływów gotówki w określonym okresie.
 2. Rozpoznaj różne źródła i metody uzyskiwania gotówki, takie jak: sprzedaż towarów, usług, przychody z inwestycji, kredyty, itp.
 3. Kategoryzuj przepływy gotówki w odpowiednich sekcjach: działalność operacyjna, działalność inwestycyjna i działalność finansowa.
 4. Sumuj przepływy gotówki w każdej sekcji i przedstaw je na cash flow statement.

IV. Jak analizować cash flow statement?
Cash flow statement może dostarczyć wiele informacji o kondycji finansowej firmy. Oto kilka ważnych punktów, na które należy zwrócić uwagę przy analizie:

 1. Przepływy operacyjne: sprawdź, czy firma generuje wystarczające środki na swoją działalność operacyjną. Przy głębszej analizie, zbadaj przyczyny zmian w przepływach operacyjnych.
 2. Przepływy inwestycyjne: zobacz, jak firma alokuje swoje środki na inwestycje, tj. zakup aktywów trwałych, nabycie nowych biznesów, itp.
 3. Przepływy finansowe: monitoruj, jak firma finansuje swoją działalność, np. poprzez emisję akcji, zaciągnięcie pożyczek lub wypłacanie dywidendy.
 4. Trendy i porównania: porównaj przepływy gotówki z poprzednimi okresami i z innymi firmami branżowymi, aby ocenić stabilność i konkurencyjność firmy.

V. Zalety prawidłowej analizy cash flow statement
Prawidłowa analiza cash flow statement może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwu, m.in.:

 1. Zrozumienie źródeł i wydatków gotówki, co pomaga lepiej zarządzać finansami firmy.
 2. Wykrycie problemów płynności finansowej i podjęcie odpowiednich działań zaradczych.
 3. Ułatwienie oceny zdolności firmy do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.
 4. Umożliwienie monitorowania efektywności inwestycji i alokacji zasobów.

Podsumowanie
Cash flow jest kluczowym wskaźnikiem, który można znaleźć w bilansie i sprawozdaniu z wyniku finansowego firmy. Prawidłowe sporządzanie i analiza cash flow statement są istotne dla oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Dzięki dokładnej inwentaryzacji przepływów gotówki, kategoryzacji ich i analizie trendów, można uzyskać cenne informacje o płynności finansowej i efektywności działalności firmy.