Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jak ją prowadzić

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jak ją prowadzić

cze 26, 2021

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jak ją prowadzić

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest nieodzownym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy. Prowadzenie jej zgodnie z przepisami prawa może zaoszczędzić wiele kłopotów i czasu. W tym artykule dowiesz się, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, aby spełnić wszystkie wymagania podatkowe.

 1. Wprowadzenie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) to sposób prowadzenia księgowości przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgi rachunkowej. PKPiR jest bardziej uproszczony i skoncentrowany na dochodach i wydatkach przedsiębiorstwa. Jest to również alternatywa dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 1. Jakie są wymogi i procedury?

Prowadzenie PKPiR wymaga spełnienia kilku wymogów. Przede wszystkim należy posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz wnioskować o wpis do Rejestru Regon. Konieczne jest również skorzystanie z profesjonalnego oprogramowania księgowego, które ułatwi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

 1. Dokumentacja wpływów i rozchodów

Prowadzenie PKPiR obejmuje dokładne rejestrowanie wszystkich przychodów i rozchodów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Przychody mogą obejmować zarobki, sprzedaż towarów czy świadczenie usług, podczas gdy rozchody związane są z zakupami towarów, wynagrodzeniami dla pracowników oraz kosztami administracyjnymi. Ważne jest, aby zachować wszystkie dokumenty potwierdzające transakcje, takie jak faktury, umowy czy rachunki.

 1. Księga przychodów

Księga przychodów jest jednym z kluczowych elementów PKPiR. Przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestrowania każdego dochodu w księdze przychodów. Dane, które powinny być uwzględnione to m.in. data i numer faktury, dane klienta, wartość towaru lub usługi oraz metoda płatności.

Lista wypunktowana – Co uwzględnić w księdze przychodów:

 • Data i numer faktury
 • Dane klienta
 • Wartość towaru lub usługi
 • Metoda płatności
 1. Księga rozchodów

Podobnie jak w przypadku księgi przychodów, również w księdze rozchodów należy dokładnie rejestrować wszystkie wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa. Może to być zakup towarów, wynagrodzenia dla pracowników, koszty administracyjne czy opłaty za usługi zewnętrzne. Rejestrowane informacje powinny zawierać datę i numer faktury, dane dostawcy, kwotę i cel wydatku.

Lista wypunktowana – Co uwzględnić w księdze rozchodów:

 • Data i numer faktury
 • Dane dostawcy
 • Kwota i cel wydatku
 1. Okres rozliczeniowy

Przedsiębiorca prowadzący PKPiR musi wybrać okres rozliczeniowy, czyli czas, w którym będą gromadzone wszystkie informacje o przychodach i rozchodach. Najczęściej stosowany okres wynosi jeden rok kalendarzowy, ale możliwe jest również ustalenie innego okresu w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

 1. Sposób rozliczenia z urzędem skarbowym

Rozliczenie z urzędem skarbowym na podstawie PKPiR może odbywać się zarówno samodzielnie, jak i przy udziale biura rachunkowego. Prowadząc księgę przychodów i rozchodów samodzielnie, przedsiębiorca musi przygotować i złożyć deklarację podatkową, która zawiera wszystkie informacje o dochodach i wydatkach w danym okresie rozliczeniowym.

Podsumowanie

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy. Zgodne z przepisami prowadzenie PKPiR wymaga rejestrowania wszystkich przychodów i rozchodów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Kluczowymi elementami PKPiR są księga przychodów i księga rozchodów, w których rejestrowane są odpowiednio dochody i wydatki. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi również podstawę do rozliczenia z urzędem skarbowym. Pamiętaj, że profesjonalne oprogramowanie księgowe może ułatwić proces prowadzenia PKPiR i zapewnić bezpieczeństwo danych księgowych.