Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Jakie są obowiązki księgowe przy importowaniu towarów

Jakie są obowiązki księgowe przy importowaniu towarów

maj 18, 2022

Jakie są obowiązki księgowe przy importowaniu towarów

Importowanie towarów wiąże się z wieloma formalnościami i obowiązkami księgowymi, które należy wypełnić, aby proces ten przebiegł zgodnie z prawem. W tym artykule omówimy główne obowiązki księgowe, jakie należy spełnić przy importowaniu towarów.

Przygotowanie dokumentacji celnej

Jednym z kluczowych obowiązków księgowych przy importowaniu towarów jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji celnej. Do najważniejszych dokumentów należy faktura proforma, która stanowi podstawę do wystawienia odprawy celnej. Ponadto, należy sporządzić deklarację celną oraz ewentualne dokumenty dodatkowe, takie jak świadectwa pochodzenia czy zezwolenia.

Rejestracja w systemie EORI

EORI (Economic Operator Registration and Identification) to system rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców w zakresie operacji importowo-eksportowych. Każdy przedsiębiorca, który chce importować towary, musi uzyskać numer EORI. Rejestracja w tym systemie jest obowiązkowa i wpływa na prowadzenie księgi importowej.

Księga importowa

Każdy importer jest zobowiązany do prowadzenia księgi importowej, w której odnotowuje się szczegóły dotyczące importowanych towarów. Księga powinna zawierać takie informacje jak: data importu, numer faktury, nazwa towaru, ilość, wartość towaru, numer celnego zobowiązania, VAT, koszt przewozu, opłaty celne, opłaty za korzystanie z poroduków magazynowych itp. Księgę importową należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa podatkowego i celnego.

Fakturowanie importu

W przypadku importu towarów należy pamiętać o odpowiednim fakturowaniu. Na fakturach powinny się znajdować wszystkie wymagane dane, takie jak dane sprzedawcy, nabywcy, numer faktury, opis towaru, wartość brutto i netto, oraz wszelkie inne istotne informacje wymagane przez przepisy prawa.

Rozliczenie podatku VAT

Import towarów wiąże się również z koniecznością rozliczenia podatku VAT. Przedsiębiorca musi zgłosić import towarów w deklaracji VAT-7 lub VAT-27. W przypadku importu towarów z państw spoza Unii Europejskiej konieczne jest również wpłacenie należnego VATu.

Raportowanie transakcji

Importowane towary powinny być również raportowane w odpowiednich deklaracjach statystycznych, które przekazywane są do organów statystyki. Deklaracje te obejmują informacje takie jak wartość towarów, kraje pochodzenia, rodzaj towaru itp. Raportowanie transakcji jest obowiązkowe i służy m.in. do celów statystycznych oraz planowania gospodarczego.

Kontrola i audyt

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obowiązkiem księgowym jest przeprowadzanie kontroli i audytów podatkowych. W celu uniknięcia nieprawidłowości czy błędów w księgach importowych, przedsiębiorcy powinni regularnie przeprowadzać kontrole oraz przygotowywać audyty podatkowe swoich importów.

Podsumowanie

Importowanie towarów to proces, który wymaga pełnej uwagi i spełnienia licznych obowiązków księgowych. Prawidłowe prowadzenie ksiąg importowych, przygotowanie dokumentacji celnej, rejestracja w systemie EORI oraz fakturowanie importu to tylko niektóre z tych obowiązków. Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dlatego warto skonsultować się z doświadczonym księgowym lub specjalistą ds. importu, aby upewnić się, że wszystkie obowiązki zostały spełnione prawidłowo.