Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Księgowanie kosztów pośrednich – metody alokacji i kontrola

Księgowanie kosztów pośrednich – metody alokacji i kontrola

kwi 23, 2021

Księgowanie kosztów pośrednich – metody alokacji i kontrola

W zarządzaniu finansowym przedsiębiorstw istotne jest odpowiednie księgowanie kosztów pośrednich, które pozwala na skuteczną kontrolę i alokację tych kosztów. W tym artykule omówimy różne metody alokacji kosztów pośrednich oraz sposób, w jaki można kontrolować ich rozliczanie.

Metody alokacji kosztów pośrednich

 1. Metoda proporcjonalna
  Pierwszą i najprostszą metodą alokacji kosztów pośrednich jest metoda proporcjonalna. Polega ona na przypisaniu kosztów pośrednich do poszczególnych jednostek (np. produktów, projektów) na podstawie określonej proporcji. Proporcję można ustalić na podstawie wartości sprzedaży, czasu pracy lub innych mierników.

 2. Metoda bezpośrednia
  Drugą metodą jest metoda bezpośrednia, w której koszty pośrednie są przypisywane bezpośrednio do poszczególnych jednostek. Na przykład koszty zakupu materiałów biurowych są przypisywane bezpośrednio do działu administracyjnego. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy koszty pośrednie są jednoznacznie związane z określoną jednostką.

 3. Metoda oparta na czasie
  Inną metodą alokacji kosztów pośrednich jest metoda oparta na czasie. Polega ona na przypisaniu kosztów do poszczególnych jednostek w zależności od czasu, jaki te jednostki wymagają. Na przykład koszty energii elektrycznej mogą być przypisane proporcjonalnie do czasu pracy poszczególnych maszyn.

 4. Metoda oparta na jednostkach
  Kolejną metodą jest metoda oparta na jednostkach. Polega ona na przypisaniu kosztów pośrednich do poszczególnych jednostek na podstawie ich ilości. Na przykład koszty materiałów opakowaniowych mogą być przypisywane opakowaniom zgodnie z ich ilością.

Kontrola kosztów pośrednich

 1. Analiza kosztów
  Jednym z najważniejszych narzędzi kontroli kosztów pośrednich jest analiza kosztów. Polega ona na dokładnym przejrzeniu wszystkich kosztów pośrednich i ocenie ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W wyniku tej analizy można zidentyfikować obszary, w których obniżenie kosztów pośrednich jest możliwe.

 2. Budżetowanie kosztów
  Kolejnym ważnym narzędziem jest budżetowanie kosztów pośrednich. Polega ono na określeniu limitów kosztów pośrednich na dany okres czasu i kontrolowaniu ich realizacji. Budżetowanie pozwala na ścisłą kontrolę kosztów i uniknięcie ewentualnych nadwyżek.

 3. System monitorowania
  W celu skutecznej kontroli kosztów pośrednich warto zastosować system monitorowania. Może to być system informatyczny, który pozwala na śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów.

 4. Szkolenie personelu
  Wiedza i świadomość personelu może mieć duże znaczenie w kontroli kosztów pośrednich. Dlatego warto zainwestować w szkolenia dotyczące skutecznego zarządzania kosztami oraz w motywowanie pracowników do podejmowania działań mających na celu ograniczenie kosztów.

Podsumowanie

Księgowanie kosztów pośrednich jest ważnym elementem zarządzania finansowego przedsiębiorstw. Istnieje wiele metod alokacji kosztów pośrednich, które można wykorzystać w zależności od rodzaju działalności. W celu skutecznej kontroli kosztów pośrednich zaleca się analizę kosztów, budżetowanie, system monitorowania oraz szkolenie personelu. Dzięki tym działaniom można efektywnie zarządzać kosztami pośrednimi i poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa.