Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Księgowość a zarządzanie kapitałem obrotowym – jak poprawić płynność finansową

Księgowość a zarządzanie kapitałem obrotowym – jak poprawić płynność finansową

sie 14, 2022

Księgowość a zarządzanie kapitałem obrotowym – jak poprawić płynność finansową

Często jesteśmy świadkami sytuacji, w których przedsiębiorstwa borykają się z trudnościami finansowymi, mimo że ich wyniki sprzedażowe są satysfakcjonujące. Problem ten często wynika z niewłaściwego zarządzania kapitałem obrotowym. Zarządzanie kapitałem obrotowym to kluczowa umiejętność, która pozwala utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. W tym artykule omówimy, jak właściwie prowadzona księgowość może przyczynić się do poprawy płynności finansowej.

  1. Skrupulatne prowadzenie księgowości

Podstawą każdego prawidłowo prowadzonego przedsiębiorstwa jest skrupulatne prowadzenie księgowości. Dokładne i bieżące księgi rachunkowe są podstawą do podejmowania właściwych decyzji zarządzających. To dzięki nim można ocenić, jakie są zobowiązania i należności przedsiębiorstwa oraz jakie są jego rezerwy finansowe. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o prowadzenie rzetelnej księgowości, która pozwoli na dokładne monitorowanie kapitału obrotowego.

  1. Wyszukiwanie oszczędności

W odpowiednio prowadzonej księgowości można odnaleźć różnego rodzaju oszczędności, które przyczynią się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przykładowo, można zidentyfikować nadmiarowe zapasy, które można sprzedać lub zwrócić dostawcy. Może też okazać się, że pewne wydatki można ograniczyć lub zrezygnować z niektórych umów, które okazały się nieopłacalne. Prowadzenie szczegółowej analizy finansowej pozwoli na zlokalizowanie takich oszczędności i zwiększenie płynności finansowej.

  1. Negocjowanie lepszych warunków płatności

Negocjowanie lepszych warunków płatności z dostawcami to kolejny sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Może to obejmować negocjowanie dłuższego terminu płatności, obniżenie cen lub uzyskanie preferencyjnych warunków zakupu. Prowadzenie negocjacji z dostawcami może pomóc w zwiększeniu kapitału obrotowego przedsiębiorstwa i poprawie płynności finansowej.

  1. Odpowiednie zarządzanie należnościami

Innym kluczowym aspektem zarządzania kapitałem obrotowym jest odpowiednie zarządzanie należnościami. Oznacza to, że należy dbać o terminowe i efektywne pobieranie płatności od klientów. Wiąże się to z regularnym monitorowaniem należności i podejmowaniem działań w celu ich skutecznego odzyskania. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało większy dostęp do gotówki i utrzyma płynność finansową.

  1. Skuteczne zarządzanie kosztami

Jednym z kluczowych elementów podnoszenia płynności finansowej jest skuteczne zarządzanie kosztami. Oznacza to identyfikację niewłaściwie wykorzystywanych zasobów, identyfikację nadmiernych kosztów i podejmowanie działań w celu ich redukcji. Przeglądanie kosztów w obszarach, takich jak zatrudnienie, marketing, infrastruktura czy zakupy, pomoże w zwiększeniu dostępności gotówki i poprawie płynności finansowej.

  1. Dobre prognozowanie

Prawidłowo zarządzane księgi rachunkowe i odpowiednie prognozowanie są niezbędne dla poprawy płynności finansowej. Prognozy finansowe pozwolą przewidzieć, jakie będą przychody, wydatki i zyski w przyszłości. Dzięki temu można podejmować odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym i uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, które mogą wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Prowadzenie skrupulatnej księgowości, wyszukiwanie oszczędności, negocjowanie lepszych warunków płatności, odpowiednie zarządzanie należnościami, skuteczne zarządzanie kosztami i prognozowanie finansowe to kluczowe działania, które przyczynią się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na te aspekty i regularnie analizować swoją sytuację finansową w celu zapewnienia stabilności i powodzenia swojej działalności.