Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Metody waloryzacji aktywów niematerialnych w księgowości przedsiębiorstwa

Metody waloryzacji aktywów niematerialnych w księgowości przedsiębiorstwa

paź 19, 2021

Metody waloryzacji aktywów niematerialnych w księgowości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne, takie jak znaki towarowe, patenty, czy prawa autorskie, są niezwykle ważnym elementem dla wielu przedsiębiorstw. Aby odpowiednio uwzględnić wartość tych aktywów w księgowości, konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod waloryzacji. Niniejszy artykuł omówi kilka popularnych metod oraz ich korzyści w kontekście księgowości przedsiębiorstwa.

 1. Metoda kosztowa

Metoda kosztowa polega na określeniu wartości aktywów niematerialnych na podstawie kosztów ich nabycia lub wytworzenia. W przypadku znaków towarowych, na przykład, wartość zostaje ustalona na podstawie poniesionych kosztów związanych z ich stworzeniem lub nabyciem. Ta metoda jest stosowana, gdy nie można ustalić obiektywnej wartości rynkowej aktywów niematerialnych.

Korzyści:

 • Prosta i łatwa do zrozumienia metoda.
 • Wykorzystuje łatwo dostępne dane związane z kosztami nabycia lub wytworzenia.
 1. Metoda porównawcza

Metoda porównawcza polega na ustaleniu wartości aktywów niematerialnych na podstawie porównania ich z podobnymi aktywami o znanej wartości rynkowej. Przykładem może być porównanie wartości znaku towarowego z opublikowanymi cenami znaków towarowych innych firm. Ta metoda jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy istnieje duże zapotrzebowanie na porównywanie wartości rynkowej aktywów niematerialnych.

Korzyści:

 • Oparta na bezpośrednich danych rynkowych, co daje bardziej realistyczną ocenę wartości aktywów.
 • Pozwala na uwzględnienie zmieniającego się rynku i trendów.
 1. Metoda ekonomiczna

Metoda ekonomiczna polega na określeniu wartości aktywów niematerialnych na podstawie oczekiwanych przepływów dochodów generowanych przez te aktywa. Ta metoda jest często stosowana w przypadku aktywów niematerialnych takich jak patenty, gdzie wartość jest oparta na prognozach dotyczących przyszłych dochodów.

Korzyści:

 • Umożliwia uwzględnienie ekonomicznych perspektyw aktywów niematerialnych.
 • Daje bardziej realistyczną i opartą na przyszłych przepływach dochodowych wartość aktywów.
 1. Metoda kosztu odtworzenia

Metoda kosztu odtworzenia polega na ustaleniu wartości aktywów niematerialnych na podstawie kosztów ich odtworzenia w chwili obecnej. Ta metoda jest stosowana, gdy niemożliwe jest ustalenie kosztów nabycia lub wytworzenia aktywów w przeszłości.

Korzyści:

 • Umożliwia uwzględnienie ewentualnych zmian kosztów produkcji lub wytworzenia aktywów.
 • Zapewnia wartość aktywów niematerialnych w oparciu o bieżące ceny i koszty.

Podsumowanie

Waloryzacja aktywów niematerialnych jest niezwykle istotna w kontekście księgowości przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniej metody jest kluczowy dla dokładnego określenia wartości tych aktywów. Metody kosztowa, porównawcza, ekonomiczna i kosztu odtworzenia są tylko niektórymi z wielu dostępnych opcji. Wybór metody zależy od rodzaju aktywów niematerialnych i możliwości uzyskania odpowiednich danych. Dlatego też, przedsiębiorstwa powinny dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i zasoby, aby wybrać najbardziej odpowiednią metodę waloryzacji.