Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady i procedury

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady i procedury

maj 1, 2021

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady i procedury

Odpisy aktualizujące wartość zapasów są kluczowym elementem księgowania, który ma na celu odzwierciedlenie rzeczywistej wartości zapasów w bilansie firmy. W niniejszym artykule omówimy zasady i procedury dotyczące księgowania takich odpisów, aby zapewnić poprawność i przejrzystość danych finansowych.

 1. Definicja odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów to księgowane zmniejszenie wartości zapasów, które wynika z obniżenia ich wartości rynkowej lub spodziewanej ceny sprzedaży. Odpisy te są dokonywane w celu uwzględnienia obniżonej wartości zapasów oraz zapewnienia wiarygodności danych finansowych przedsiębiorstwa.

 1. Przyczyny odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 • Upływający termin ważności produktów, które straciły swoją wartość i nie mogą zostać już sprzedane.
 • Zepsute lub uszkodzone produkty, które nie mogą zostać sprzedane ani wykorzystane.
 • Obniżenie wartości rynkowej zapasów z powodu zmiany warunków rynkowych, np. nadmiernej podaży czy zmiany preferencji klientów.
 1. Zasady księgowania odpisów aktualizujących wartość zapasów

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów powinno odbywać się zgodnie z zasadami rachunkowości, a przede wszystkim zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR).

 • Odpisy powinny być rejestrowane w momencie, gdy wartość zapasów spada poniżej ich kosztu nabycia lub kosztu wytworzenia.
 • Wartość odpisów powinna być ustalana na podstawie rzeczywistej wartości rynkowej zapasów lub spodziewanej ceny sprzedaży.
 • Odpisy powinny być dokonywane na odpowiednim koncie bilansowym, np. “Odpisy aktualizujące wartość zapasów” lub “Koszty zużycia zapasów”.
 1. Procedury księgowania odpisów

Aby dokonać prawidłowego księgowania odpisów aktualizujących wartość zapasów, należy przestrzegać następujących procedur:

 • Przeprowadzić rzetelną ocenę wartości rynkowej zapasów, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe.
 • Dokonać stosownego zapisu odpisów na odpowiednich kontach księgowych, uwzględniając rodzaj zapasów.
 • Regularnie monitorować wartość zapasów i jeśli zajdzie taka potrzeba, dokonać dodatkowych odpisów w celu zachowania aktualności danych finansowych.
 1. Skutki księgowania odpisów aktualizujących wartość zapasów

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów wpływa na wynik finansowy firmy oraz na stan bilansowy. Odpisy te zmniejszają zysk netto i wartość aktywów spółki, odzwierciedlając zmniejszoną wartość zapasów.

 1. Kontrola i audyt odpisów aktualizujących wartość zapasów

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów podlega kontroli i audytowi w celu zapewnienia, że proces ten jest przeprowadzany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości. Ważne jest, aby zarówno same odpisy, jak i procedury księgowania były dokumentowane i wykonywane w sposób transparentny.

Podsumowanie

Księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów jest istotnym elementem w procesie finansowym każdej firmy. Dokonywanie tych odpisów zgodnie z zasadami i procedurami rachunkowości jest kluczowe dla utrzymania poprawności i przejrzystości danych finansowych. Prawidłowe księgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów pozwala przedsiębiorstwu na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej wartości zapasów i podejmowanie odpowiednich decyzji zarządczych.