Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych

Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych

lut 12, 2022

Negocjacje biznesowe są formą komunikacji biznesowej. Jego celem jest osiągnięcie porozumienia między zainteresowanymi stronami. Negocjacje handlowe są niezbędne do omówienia problemów i znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony procesu negocjacyjnego. Współczesny przedsiębiorca musi znać wszystkie niuanse i osobliwości negocjacji, aby z powodzeniem rozwijać swoją działalność.

Funkcje negocjacji biznesowych

  • Informacja — w procesie komunikacji może mieć miejsce jedynie wymiana informacji;
  • Komunikacja — nawiązywanie nowych relacji, kontaktów biznesowych;
  • Kontrola, koordynacja działań — w przypadku nawiązania relacji biznesowych partnerzy często po prostu określają pewne kwestie;
  • Regulowanie — rozwiązywanie powstałych problemów, kończenie spornych sytuacji.

Jak negocjować?

Prowadzenie negocjacji biznesowych, których celem jest wynegocjowanie porozumienia korzystnego dla wszystkich stron, nie jest procesem łatwym. Składa się on z kilku etapów. Każdy etap ma swoje własne cechy.

Przygotowanie

Na tym etapie zależy od 90% sukcesu. Na etapie przygotowawczym należy:

Zidentyfikować problem, znaleźć tych, którzy mogą go rozwiązać;Zrozumieć interesy wszystkich stron, jasno sformułować plan, program rozmowy biznesowej;
W razie potrzeby wybrać przedstawicieli delegacji;
Zorganizować spotkanie, uwzględnić wszystkie punkty organizacyjne związane z przygotowaniem do procesu negocjacyjnego.

Wyjaśnienie

Wymaga zachowania ostrożności. Nie jest wskazane, aby od razu rozpoczynać negocjacje. Na początku należy nawiązać kontakt z partnerem, poznać jego zainteresowania.

Zgłaszanie ofert

Umożliwia rozwiązywanie kontrowersyjnych sytuacji, które często pojawiają się w rozmowach biznesowych. Na tym etapie następuje wymiana ofert, strony ustalają, czego nie rozumieją.

Negocjacje

Strony dążą do osiągnięcia pożądanego celu poprzez ustępstwa, wymieniając się tym, co dla każdej ze stron ma inną wartość.

Podejmowanie decyzji

Przedostatni etap negocjacji. Nie zaleca się pośpiechu. Lepiej jeszcze raz zastanowić się, czy osiągnięte porozumienie jest korzystne, czy nie.

Etap końcowy — konsolidacja umów

Wymaga, aby osiągnięte porozumienie zostało zaprotokołowane, aby uniknąć sytuacji, w której strony wycofują się z decyzji podjętej w trakcie negocjacji.