Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Jak założyć firmę ochroniarką?

Jak założyć firmę ochroniarką?

wrz 24, 2021

Niektórzy zastanawiają się nad założeniem firmą ochroniarskiej. Jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste. Do założenia tego typu działalności wymagana jest koncesja. Jak ją dostać? W dzisiejszym wpisie dowiesz się o firma ochroniarska jak założyć i uzyskać koncesję.

Wymagania do założenia firmy ochroniarskiej

Koncesja oznacza zakres prowadzonej działalności. Nie wszystkie działalności ochroniarskie wymagają koncesji jak na przykład w zakresie zabezpieczenia technicznego. We wszystkich innych przypadkach jest ona wymagana. Koncesję może uzyskać osoba, która znajduje się na liście pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego. Organem, który jest odpowiedzialny za wydanie koncesji, jest minister do spraw wewnętrznych. Wykwalifikowany pracownik ochrony to osoba, która skończyła co najmniej 21 lat i ma obywatelstwo polskie. Wymagane wykształcenie to gimnazjalne, ale w świetle zmian w zakresie oświaty, jest to wykształcenie podstawowe. Taka osoba nie może być też karana prawomocnym wyrokiem oraz nietoczące się postępowanie karne. Taka osoba posiada także zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia takiej służby. Ponadto, posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Procedura otrzymania koncesji

W trakcie podejmowania decyzji o przydzielenie koncesji organ koncesyjny może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dodatkowej dokumentacji. Koncesja jest przyznawana na czas określony, zwykle nie krótszy niż pięć lat. Minister Spraw Zewnętrznych może upoważnić inne osoby do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym policjantów. Osoba upoważniona ma prawo wejść na teren obiektu, gdzie wykonywana będzie działalność gospodarcza. Powinniśmy też być gotowi do ustnych lub pisemnych wyjaśnień podczas sprawowanej kontroli. Po spełnieniu wszystkich warunków przedsiębiorca może założyć działalność gospodarczą.

Zakładając ochroniarską działalność gospodarczą, powinniśmy pamiętać, o jej widoczności w internecie. Pomóc temu ma założenie strony internetowej czy profile na portalach społecznościowych. Po przejściu wszystkich procedur jesteśmy już gotowi do świadczenia usług ochroniarskich.