Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Rachunkowość leasingu finansowego – kluczowe aspekty prawne i rozliczenia

Rachunkowość leasingu finansowego – kluczowe aspekty prawne i rozliczenia

sie 8, 2020

Rachunkowość leasingu finansowego – kluczowe aspekty prawne i rozliczenia

W dzisiejszych czasach leasing finansowy stał się popularnym sposobem finansowania zakupu różnego rodzaju aktywów. Jest to szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z dobrodziejstw aktów prawnych oraz uzyskać elastyczność finansową. Jednakże, przy korzystaniu z tej formy finansowania, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów prawnych i zagadnień dotyczących rozliczeń. W tym artykule postaramy się bliżej przyjrzeć się tym kwestiom.

  1. Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem korzystania z leasingu finansowego, warto zgłębić się w obowiązujące przepisy prawne dotyczące tej formy finansowania. Poczynając od ustawy o podatku VAT, która określa sposób rozliczenia tego rodzaju transakcji, a kończąc na Kodeksie Cywilnym, który reguluje prawa i obowiązki stron umowy leasingowej. Zrozumienie tych przepisów to kluczowy punkt wyjścia dla zrozumienia procesu rozliczeń związanych z leasingiem finansowym.

  1. Kluczowe aspekty prawne i uczestnicy umowy leasingowej

Umowa leasingu finansowego wiąże ze sobą trzech uczestników: leasingodawcę, leasingobiorcę oraz dostawcę. Każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki, które są określone w umowie i wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Leasingodawca jest właścicielem aktywu, leasingobiorca korzysta z niego na zasadach umowy leasingowej, a dostawca dostarcza aktyw. Kluczowe aspekty prawne dotyczące tych uczestników to m.in. prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność za ewentualne szkody czy zasady rozwiązania umowy.

  1. Zasady rozliczeń w leasingu finansowym

Rozliczenia w leasingu finansowym mają na celu ustalenie wartości początkowej aktywu, ustalenie wartości odnowienia lub odkupu, a także ewentualne rozliczenie różnic kursowych. Kluczowe zasady dotyczące tych rozliczeń to m.in. prawidłowe ujęcie aktywu na bilansie leasingobiorcy oraz stosowanie odpowiednich zasad amortyzacji. Warto pamiętać, że umowa leasingowa może wpływać na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest precyzyjne i zgodne z przepisami rozliczanie tej formy finansowania.

  1. Wpływ leasingu finansowego na rozliczenia podatkowe

Leasing finansowy ma również wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Kluczowe zagadnienia to m.in. możliwość odliczenia VAT od leasingu, rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych, amortyzacja aktywów czy opodatkowanie dochodu lub straty z tytułu umowy leasingowej. Rozliczenia podatkowe w związku z leasingiem finansowym są często skomplikowane i wymagają dokładnej analizy przepisów prawnych oraz specyfiki przedsiębiorstwa.

  1. Przygotowanie dokumentacji i pamięć o obowiązkach informacyjnych

W przypadku leasingu finansowego, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe. Warto przygotować umowę leasingową, harmonogramy płatności, dokumentację potwierdzającą zrealizowanie dostawy aktywu oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. Ponadto, warto pamiętać o obowiązkach informacyjnych, takich jak podanie informacji o warunkach umowy leasingowej w sprawozdaniu finansowym lub w raporcie rocznym przedsiębiorstwa.

  1. Świadczenia uboczne w leasingu finansowym

Świadczenia uboczne, takie jak serwisowanie czy ubezpieczenie, są często łączone z umowami leasingowymi. Warto zwrócić uwagę na sposób ich rozliczania oraz wpływ na bilans i rachunki wyników przedsiębiorstwa. Kluczowym aspektem jest prawidłowe ujęcie tych świadczeń w kosztach czy przychodach przedsiębiorstwa oraz poprawne rozliczenie VAT od tych usług.

  1. Profesjonalne wsparcie w rozliczeniach leasingowych

Ze względu na złożoność i specyfikę rozliczeń związanych z leasingiem finansowym, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Zarówno przedsiębiorcy, jak i leasingodawcy mogą skorzystać z usług doświadczonego biura rachunkowego lub doradcy finansowego, którzy pomogą w odpowiednim rozliczeniu tej formy finansowania oraz zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami.