Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Jakie są wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych

Jakie są wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych

lut 19, 2023

Jakie są wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych?

Archiwizacja dokumentów księgowych jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. Wymogi dotyczące tego procesu są ściśle określone i mają na celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania dokumentów oraz ich łatwej dostępności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymogi związane z archiwizacją dokumentów księgowych.

 1. Przechowywanie dokumentów księgowych
  Dokumenty księgowe powinny być przechowywane przez określony okres czasu. Wymogi dotyczące czasu przechowywania różnią się w zależności od rodzaju dokumentu. Na przykład, faktury powinny być przechowywane przez 5 lat, a umowy przez 10 lat. Warto zaznaczyć, że niektóre dokumenty, takie jak bilans, powinny być przechowywane przez cały okres prowadzenia działalności.

 2. Bezpieczne przechowywanie dokumentów
  Wymogi dotyczące bezpiecznego przechowywania dokumentów księgowych obejmują zarówno ich fizyczną ochronę, jak i ochronę przed dostępem osób niepowołanych. Dokumenty powinny być przechowywane w pomieszczeniach, które są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników. Ponadto, istotne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak sejfy czy systemy monitoringu. W przypadku dokumentów elektronicznych, konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń cyfrowych, takich jak hasła i szyfrowanie.

 3. Systematyczność archiwizacji
  Ważnym wymogiem w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych jest systematyczność. Dokumenty powinny być archiwizowane na bieżąco, w miarę ich generowania. Oznacza to, że każdy nowy dokument powinien być odpowiednio skatalogowany i przechowywany w dedykowanym miejscu. Działalność archiwizacyjną warto prowadzić na bieżąco, aby uniknąć nagromadzenia dużych ilości dokumentów do zarchiwizowania w późniejszym czasie.

 4. Kontrola dostępu do dokumentów
  Wymogi archiwizacji dokumentów księgowych obejmują również kontrolę dostępu do nich. Tylko upoważnione osoby powinny mieć możliwość przeglądania i kopiowania dokumentów księgowych. Wprowadzenie odpowiednich procedur kontrolnych, takich jak określenie osób uprawnionych do dostępu i prowadzenie rejestru przeglądanych dokumentów, jest niezwykle istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów i uniknięcia ich nieuprawnionego ujawnienia.

 5. Elektroniczna archiwizacja
  Obecnie coraz więcej dokumentów księgowych jest generowanych i przechowywanych w formie elektronicznej. Dlatego ważne jest także zapewnienie odpowiednich środków do elektronicznej archiwizacji dokumentów. Wymogi w tym zakresie obejmują m.in. utworzenie kopii zapasowych, ochronę przed usunięciem lub zniszczeniem danych oraz możliwość odtworzenia dokumentów w razie potrzeby.

 6. Przechowywanie dokumentów w porządku chronologicznym
  Wymóg przechowywania dokumentów księgowych w porządku chronologicznym jest niezwykle istotny. Dzięki temu łatwo można odnaleźć potrzebne dokumenty i chronologicznie rekonstruować historię działalności. Warto zastosować odpowiednie oznaczenia, takie jak numery kolejne lub daty, aby umożliwić łatwiejsze porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów.

 7. Zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem
  Ważnym wymogiem w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych jest zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Dokumenty powinny być przechowywane w miejscach, które są bezpieczne przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak pożar, zalanie czy uszkodzenia mechaniczne. W przypadku dokumentów papierowych, warto rozważyć również ich zabezpieczenie przed wilgocią i szkodnikami, poprzez przechowywanie w odpowiednich kufrach lub szafkach.

Podsumowując, archiwizacja dokumentów księgowych jest procesem wymagającym przestrzegania wielu regulacji i zasad. Przechowywanie dokumentów przez określony czas, zachowanie ich bezpieczeństwa oraz systematyczność archiwizacji są kluczowymi wymogami. Ponadto, ważne jest także zapewnienie kontroli dostępu do dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pamiętajmy, że staranne i odpowiednie archiwizowanie dokumentów jest kluczowe dla prowadzenia bezproblemowej działalności biznesowej.